LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


Tư vấn Thừa kế - Di chúc - Khai nhận di sản

THỪA KẾ - DI CHÚC - KHAI NHẬN DI SẢN

DI CHÚC - THỪA KẾ

- Thừa kế là sự chuyển quyền sở hữu đối với di sản của người chết theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Mọi cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

- Việc lập di chúc phải tuân thủ theo những quy định chặt chẽ của pháp luật bao gồm cả về mặt hình thức và nội dung. Tại Bộ luật Dân sự quy định:

Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Người thuộc dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc bằng chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc mình.

Di chúc chỉ được coi là hợp pháp khi đảm bảo đủ các điều kiện như: người lập di chúc minh mẫn sáng suốt, không bị lừa dối, cưỡng ép, không được trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức không được trái pháp luật...

Di chúc miệng chỉ được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc và thừa kế

Luật Ngọc Tấn tư vấn nội dung sau:

- Tư vấn các vấn đề về hàng thừa kế, diện thừa kế, hình thức di chúc;

- Tư vấn soạn thảo, thực hiện dịch vụ soạn thảo di chúc theo ý nguyện;

- Tư vấn và làm chứng việc lập di chúc theo ý nguyện;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người lập di chúc khi lập di chúc;

- Tư vấn, thực hiện dịch vụ khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản thừa kế;

- Luật sư bảo vệ quyền lợi tại tòa trong tranh chấp tài sản thừa kế, tài sản chung thừa kế;

- Tư vấn luật và thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan;


THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: Không có di chúc, Di chúc không hợp pháp; Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế; Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

- Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây: Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

- Việc thanh toán và phân chia di sản, chia thừa kế theo pháp luật cũng như chia thừa kế theo di chúc được thực hiện theo các trình tự, thủ tục theo luật định.

Luật Ngọc Tấn tư vấn dịch vụ pháp lý sau:

- Tư vấn về hàng thừa kế, diện thừa kế;

- Tư vấn về tài sản thừa kế, chia tài sản thừa kế theo pháp luật;

-Thực hiện dịch vụ khai nhận di sản chung chưa chia;

- Tư vấn, tham gia đàm phán phân chia di sản chung chưa chia;

- Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan (từ chối nhận di sản, tặng cho di sản...);


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể

Hotline: 094.222.2896 - Hotmail: luatngoctan@gmail.com

Di sản chung chưa chia


KHAI NHẬN DI SẢN

Khai nhận và phân chia di sản thừa kế là một thủ tục cần thiết sau khi mở thừa kế.Đây là một thủ tục khá phức tạp, có nhiều giai đoạn, các bước thực hiện. Dưới đây là tổng hợp các bước cơ bản:

QUY TRÌNH, THỦ TỤC THỰC HIỆN

Bước 1: Xác định di sản thừa kế và diện thừa kế

Bước 2: Thông báo và niêm yết về việc mở thừa kế

Bước 3: Xác lập Văn bản thỏa thuận về phân chia di sản thừa kế Sau khi nhận được thông báo niêm yết về việc mở thừa kế, những người thuộc diện thừa kế tiến hành thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế tại phòng công chứng.

Bước 4: Phân chia di sản thừa kế Thực hiện thủ tục tại Văn phòng nhà đất:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, nhận phiếu hẹn trả lời kết quả;

- Đến nhận thông báo thuế tại bộ phận một cửa;

- Nộp tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ theo nội dung thông báo thuế tại Kho bạc nhà nước;

Hồ sơ pháp lý các bên khai nhận di sản thừa kế:

1. CMND hoặc hộ chiếu (bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực) của từng người

2. Hộ khẩu (bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực)

3.Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặcxác nhận độc thân(bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực)

4.Hợp đồng ủy quyền(02 bản sao có chứng thực), giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện)

5.Giấy khai sinh, Giấy xác nhận con nuôi; bản án, sơ yếu lý lịch, các giấy tờ khác (bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực) chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế

6. 02Văn bản khai nhận thừa kế(đã được công chứng)

Hồ sơ pháp lý của người đề lại di sản thừa kế

1.Giấy chứng tử(bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực) của người để lại di sản, giấy báo tử, bản án tuyên bố đã chết (bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực).

2. Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực)

3.Di chúc(nếu có)

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế

1. Một trong các loại Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng/quyền sở hữu như sau: (01 Bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực)

-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,

- Giấ chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất, các loại giấy tờ khác về nhà ở (bản chính kèm 02 bản sao có chứng thực);

- Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa

- Giấy tờ hợp thức hóa do UBND quận/huyện cấp.

-Giấy phép xây dựng(nếu có)

2. 02 bản Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do cơ quan có chức năng đo đạc lập

3. 02 đơn cấp lại (nếu cấp lại sổ đỏ)

- Nộp lại hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Văn phòng nhà đất, nhận phiếu hẹn;

- Nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Luật Ngọc Tấn thực hiện dịch vụ pháp lý:

- Tư vấn luật, thực hiện dịch vụ khai nhận di sản thừa kế;

- Thực hiện dịch vụ niêm yết tại địa phương và lập văn bản phân chia di sản;

- Đại diện tham gia, tư vấn họp phân chi di sản thừa kế;

- Luật sư tranh tụng bảo vệ quyền lợi trước tòa khi tranh chấp di sản thừa kế;

- Đại diện làm việc, thu thập chứng cứ và tài liệu phục vụ phân chia di sản hoặc tranh chấp di sản.

- Tư vấn luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác, đại diện ngoài tố tụng theo yêu cầu;

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể

Hotline: 094.222.2896 - DĐ: 094.209.8699


Tư vấn luật Tư vấn pháp luật Tu van luat Dịch vụ luật sư Tư vấn luật qua điện thoại Tư vấn luật trực tuyến Tư vấn luật miễn phí Luật sư hình sự Luật sư tư vấn đất đai Tư vấn luật dân sự Tư vấn luật hôn nhân Tư vấn tranh chấp đất đai Công ty tư vấn Luật Công ty Luật Thủ tục thế chấp | Tranh chap dat dai Thừa kế Tư vấn đất đai Ly hôn Thủ tục ly hôn Luat su Ha Noi Luật sư Hà Nội Luật sư bào chữa Luật sư làm chứng Chuyển nhượng đất Luật sư uy tín Hà Nội Luật sư giỏi |Luật sư giỏi Hà Nội

Bản quyền thuộc về Công ty Luật Ngọc Tấn và Cộng sự

Trụ sở: Số 89e, ngách 72/73, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

VPGD 1: Phòng 502, nhà N3B, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, đường Lê Văn Lương
phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
VPGD 2: Tầng 1, nhà J 3, khách sạn La Thành, số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình,
TP Hà Nội (Cổng sau phố Vạn Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội).
VPGD 3: Ngõ 124, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Hotline: 094.2222.896 - 0963.500.968 - 093.430.1519

Email: luatngoctan@gmail.com - ngoctanls@gmail.com
Website: www.luatsuhanoi.net.vn - www.luatngoctan.com - www.thamtuangia.com