LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất và nhà ở

 

LUẬT SƯ HÀ NỘI – LUẬT SƯ UY TÍN

Tư vấn Hợp đồng chuyển nhượng đất – Hợp đồng mua bán nhà ở.

loại trừ rủi do trong việc chuyển nhượng và mua bán.

Luật Ngọc Tấn tư vấn về các điều kiện đất và nhà được phép mua bán hoặc chuyển nhượng theo quy định của luật hiện hành, tư vấn về hình thức và nội dung của hợp đồng. Cách thức lập hợp đồng chuyển nhượng đất hay mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, có các nội dung cần có và có lợi nhất của một hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng mua bán nhà.

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất và tránh hợp đồng bị vô hiệu.

Xác minh, điều tra về nguồn gốc và tranh chấp đất hay nhà ở qua đó hạn chế rủi do trong việc mua bán, chuyển nhượng.

Công ty Luật Ngọc Tấn cung cấp dịch vụ pháp lý:

- Tư vấn về hình thức hợp đồng trong đó:

. Cách thức lập hợp đồng chuyển nhượng đất và mua bán nhà đúng quy định pháp luật, có đủ nội dung quy định và có những nội dung đảm bảo quyền lợi tốt nhất.

. Tư vấn soạn thảo, hoàn thiện hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh hợp đồng vô hiệu.

. Tư vấn chuyển nhượng nhà chung cư đã hình thành (chưa hoặc có sổ đỏ), chưa hình thành (có hợp đồng mua bán nhà) và chuyển nhượng đất nông nghiệp.

- Tư vấn về phương thức giao nhận tiền trong đó:

. Tư vấn về đặt cọc và soạn thảo hợp đồng đặt cọc tiền chuyển nhượng đất, mua bán nhà.

. Tư vấn về phương thức thanh toán và thời hạn trả tiền chuyển nhượng đất, mua bán nhà.

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên:

. Tư vấn về phương thức bàn giao nhận đất và nhà ở giữa hai bên.

. Tư vấn việc bàn giao và nhận giấy tờ nhà và đất.

. Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ sang tên sổ đỏ nhà và đất.

. Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.

. Các vấn đề về hạn chế quyền sở hữu đối với nhà và đất mua bán.

. Các quy định về bảo quản tài sản là nhà hoặc đất đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà.

- Tư vấn, hoàn thiện nội dung quy định của hợp đồng:

. Tư vấn về nội dung cụ thể cần nêu rõ trong hợp đồng.

. Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ bàn giao nhà và đất.

. Tư vấn thể hiện quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

. Tư vấn các quy định về trách nhiệm của các bên trong vi phạm hợp đồng.

. Tư vấn trường hợp Hợp đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

. Tư vấn về phạt vi phạm hợp đồng theo quy định.

. Tư vấn bổ xung xây dựng Phụ lục hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi tránh tranh chấp.

- Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

. Tư vấn các quy định của luật về sửa đổi toàn bộ hoặc một phần nội dung hợp đồng.

. Tư vấn sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng hoặc trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

. Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên.

- Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong tranh chấp hợp đồng:

. Tư vấn các hình thức khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi.

. Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thực hiện thủ tục khởi kiện.

. Đại diện theo ủy quyền khiếu nại, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi.Luật Ngọc Tấn thực hiện dịch vụ thay mặt khách hàng hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng đất hoặc mua bán nhà và tiến hành sang tên sổ đỏ cụ thể:

- Tư vấn soạn hồ sơ, giấy tờ mua bán nhà hoặc chuyển nhượng đất và sang tên nhà đất cho khách hàng;
- Đại diện lên Văn phòng đăng ký nhà đất để nộp Hồ sơ sang tên sổ đỏ cho khách hàng;
- Tư vấn theo dõi hồ sơ và trả lời của Văn phòng đăng ký nhà đất, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nhận Sổ đỏ sang tên.

- Tư vấn thực hiện dịch vụ pháp lý khác như:

. Tư vấn điều kiện và các trường hợp nhà ở, đất ở được chuyển nhượng;


- Tư vấn luật, làm chứng, soạn thảo hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất;


- Tư vấn giải quyết tranh chấp đặt cọc và tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở, quyền sử dụng đất.


- Tư vấn luật, soạn thảo hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất, nhà ở bao gồm gắn và không gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


- Thực hiện dịch vụ công chứng (chứng thực) việc chuyển nhượng, sang tên nhà ở và quyền sử dụng đất một cách nhanh nhất (bao gồm cả việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại nhà).


- Tư vấn, soạn thảo và thực hiện dịch vụ khai nhận di sản thừa kế, phân chia di sản thừa kế, lập di chúc đối với nhà ở và quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra, xác minh tranh chấp và nguồn gốc sử dụng đất hoặc tình hình an ninh nơi thửa đất tọa lạc hoặc nơi có nhà ở chuyển nhượng.


chuyển nhượng QSDĐ

Chuyển nhượng QSDĐ

- Tư vấn luật, cử luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong tranh chấp chuyển nhượng Quyền sử dụng đất hoặc nhà ở bao gồm gắn và không gắn với quyền sử dụng đất.

- Tư vấn thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng đất.

- Tư vấn luật về thừa kế trong chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố hoặc thế chấp quyền sử dụng đất.

- Tư vấn luật các lĩnh vực theo yêu cầu, Đại diện ngoài tố tụng và cử luật sư tranh tụng bảo vệ quyền lợi trước tòa.


- Cung cấp thông tin Dân sự, Hôn nhân, Gia đình, Đất đai…


 

Hotline: 094.222.2896 - DĐ: 094.209.8699

mail:luatngoctan@gmail.com
TƯ VẤN CHO BẠN


 

- Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đòi hỏi phải tuân thủ những quy định chặt chẽ của pháp luật, việc pháp luật quy định chặt chẽ nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh và hạn chế các tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng.


Chuyển nhượng QSDĐ và nhà ởTheo quy định của Luật Đất đai 2003 nêu rõ đất được tham gia thị trường bất động sản bao gồm:

1. Đất mà Luật này cho phép người sử dụng đất có một trong các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

2. Đất thuê mà trên đó có tài sản được pháp luật cho phép tham gia vào thị trường bất động sản.

Và điều kiện để đất tham gia thị trường bất động sản bao gồm các điều kiện sau:

Đất được tham gia thị trường bất động sản nếu người sử dụng đất đó có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 106 của Luật kinh doanh Bất động sản..

Đối với trường hợp đất mà Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư thì phải đầu tư vào đất theo đúng dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn tuân thủ các theo các quy định pháp luật khác điều chỉnh như tại Luật Kinh doanh Bất động sản nêu rõ điều kiện để đưa bất động sản và nhà ở vào thị trường phải tuân thủ:

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện sau đây: Thuộc đối tượng được phép kinh doanh; Đối với nhà, công trình xây dựng mới phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà, công trình xây dựng đã qua sử dụng thì yêu cầu về chất lượng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng; Không có tranh chấp về quyền sở hữu; Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Có hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật đối với nhà, công trình xây dựng đã có sẵn; giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ dự án và thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt đối với nhà, công trình đang xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đối với nhà, công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng; hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ xây dựng nhà, công trình xây dựng đã được phê duyệt đối với nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

2. Quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện sau đây: Thuộc đối tượng được phép kinh doanh; Có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Không có tranh chấp; d) Trong thời hạn sử dụng đất; Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trường hợp chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất thuộc dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì phải có các công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

3. Các bất động sản khác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Luật kinh doanh Bất động sản được đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Việc chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo Bộ luật Dân sự quy định việc chuyển nhượng phải được lập thành văn bản hợp đồng có công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Việc quy định chặt chẽ như vậy nhằm làm giảm tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất qua đó hạn chế các tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng.

- Theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai 2003, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành hợp đồng; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận hoặc chứng thực.

- Theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Dân sự 2005, trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch đó vô hiệu.

- Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định, hình thức giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể... Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

- Căn cứ quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là: không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập; các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền… Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

tel:0942222896

Hotline: 094.222.2896 - DĐ: 094.209.8699 

Tư vấn luật Tư vấn pháp luật Tu van luat Dịch vụ luật sư Tư vấn luật qua điện thoại Tư vấn luật trực tuyến Tư vấn luật miễn phí Luật sư hình sự Luật sư tư vấn đất đai Tư vấn luật dân sự Tư vấn luật hôn nhân Tư vấn tranh chấp đất đai Công ty tư vấn Luật Công ty Luật Thủ tục thế chấp | Tranh chap dat dai Thừa kế Tư vấn đất đai Ly hôn Thủ tục ly hôn Luat su Ha Noi Luật sư Hà Nội Luật sư bào chữa Luật sư làm chứng Chuyển nhượng đất Luật sư uy tín Hà Nội Luật sư giỏi |Luật sư giỏi Hà Nội

Bản quyền thuộc về Công ty Luật Ngọc Tấn và Cộng sự

Trụ sở: Số 89e, ngách 72/73, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Chi nhánh Công ty Luật Ngọc Tấn - tại TP Nam định:  Số 114, đường Phù Nghĩa, Tổ 15, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.


Hotline: 094.2222.896 - 0963.500.968 

Email: luatngoctan@gmail.com - ngoctanls@gmail.com
Website: www.luatsuhanoi.net.vn - www.luatngoctan.com - www.thamtuangia.com