LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


Luật sư tư vấn cấp mới, cấp lại sổ đỏ

LUẬT NGỌC TẤN – LUẬT SƯ HÀ NỘI

TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI, CẤP LẠI SỔ ĐỎ

Đất đai, nhà ở là một khối tài sản có giá trị lớn và nhà nước bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng đất có toàn quyền sử dụng, định đoạt bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tức sổ đỏ) cho người sử dụng để người sử dụng qua đó thực hiện các quyền của mình như: chuyển nhượng, tặng cho, di chúc...

Trình tự thủ tục, hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật quy định trong luật đất đai cũng như các văn bản hướng dẫn nhưng để hoàn thiện và chuẩn bị hồ sơ với nhiều giấy tờ cũng như cách kê khai không hề đơn giản, thậm trí gây khó khăn cho người dân.

Công ty Luật Ngọc Tấn với kinh nghiệm và sự hiểu sâu về đất đai cung cấp các dịch vụ sau:

- Tư vấn hồ sơ, các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ.

- Tư vấn thu thập, đại diện theo yêu cầu thu thập các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ.

- Thực hiện dịch vụ theo yêu cầu đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tư vấn luật, thay mặt xác minh, đàm phán xác định ranh giới, xác định tứ cận thửa đất để hoàn thiện hồ sơ.

- Tư vấn luật, thủ tục xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện dịch vụ xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tư vấn thực hiện dịch vụ đo vẽ hồ sơ địa chính thửa đất để xin cấp, xin tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thực hiện dịch vụ kiểm tra, xác định tranh chấp và giá chuyển nhượng thửa đất.

- Tư vấn luật, dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích trong tranh chấp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất, tranh chấp bồi thường khi thu hồi đất.


CÔNG TY LUẬT NGỌC TẤN THAM GIA GIẢI QUYẾT NHÓM VỤ VIỆC

DÂN SỰ - KINH TẾ - HÔN NHÂN - LAO ĐỘNG - ĐẤT ĐAI

Luật sư uy tín và giỏi tại Hà Nội

- Luật sư uy tín tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về: tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

- Luật Ngọc Tấn tham gia tố tụng Dân sự: Tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, thừa kế, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại và các việc dân sự khác......

- Luật sư giỏi Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự;

- Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được tham gia phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm nếu Toà án xét thấy cần thiết.

- Luật sư Hà Nội: Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và ghi chép, sao chụp các tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

- Luật sư Tham gia việc hoà giải, tham gia phiên toà hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

- Luật sư Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Luật sư giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

- Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự tại phiên toà hình sự.

- Luật sư uy tín Ngọc Tấn tham gia Tố tụng tại phiên tòa.

 

Chúng tôi với những luật sư giỏi, uy tín sẽ đem lại cho Qúy khách “giá trị pháp luật, tạo dựng niềm tin”, với nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết chuyên sâu là Công ty luật tại Hà Nội Luật Ngọc Tấn sẽ bảo vệ quyền lợi của bạn được cao nhất, tốt nhất.


Những điều cần lưu ý

Đất đai của nước ta trải qua nhiều giai đoạn từ năm 1945 đến 1989, từ 1989 đến 1993 và từ 1993 đến 2003 mỗi giai đoạn lại có sự điều chỉnh chính sách quản lý, các quy định điều chỉnh của miền Bắc hay miền Nam có khác nhau do liên quan đến việc thống nhất đất nước và với đặc điểm đất đai khác biệt, do đó quy định việc chứng minh và thu thập các giấy tờ để bảo vệ quyền lợi cũng như hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cần chú ý. Trong luật đất đai và các văn bản dưới luật hướng dẫn quy định rõ từng giai đoạn và các căn cứ giấy tờ người sử dụng có thể căn cứ vào đó để yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất đối với đất đai nhưng không trực tiếp khai thác, sử dụng đất mà trao quyền sử dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... Chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước với người sử dụng đất trong việc sử dụng đất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ). Vì vậy, theo quy định của pháp luật đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những nội dung của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời cũng là một quyền mà bất kỳ người sử dụng đất hợp pháp nào cũng được hưởng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở để người sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, là tiền đề để họ thực hiện các quyền mà pháp luật đã quy định cho người sử dụng đất.

Trước tháng 11/2004, cùng lúc tồn tại cả 3 mẫu GCNQSDĐ hợp pháp do 3 cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm phát hành và tổ chức thực hiện cấp cho người sử dụng đất, gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – giấy đỏ, thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở – giấy hồng, thuộc ngành Xây dựng.

- Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà, đất, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước – giấy tím, thuộc ngành Tài chính.

Với những quy định đó, mỗi loại giấy chứng nhận được cấp theo một trình tự, thủ tục khác nhau; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất liên quan cũng có ít nhiều khác biệt, đồng thời hoạt động quản lý đất đai của nhà nước đối với từng loại đất và tài sản trên đất cũng bị tách rời, thuộc nhiều cơ quan khác nhau, gây khó khăn trong việc kiểm soát biến động đất đai. Do đó, một số thành phố trực thuộc Trung ương (như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) đã có sáng kiến sáp nhập hai Sở Địa chính và Nhà đất thành Sở Địa chính – Nhà đất, và cơ quan này chỉ cấp cho người dân một loại giấy hồng.

Với mong muốn tạo thuận tiện cho người sử dụng đất, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thống nhất việc quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất, không phụ thuộc loại đất, mục đích sử dụng đất, đến Luật Đất đai 2003 (được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004) quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có sự thay đổi cơ bản.

Khoản 4 Điều 48 Luật Đất đai 2003 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất. Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản”. Người đã được cấp giấy đỏ hoặc giấy hồng sẽ được đổi sang giấy mới khi có sự chuyển quyền sử dụng đất. Và theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mẫu giấy chứng nhận này cũng có màu đỏ. Như vậy, một sản phẩm giấy đỏ mới đã ra đời theo Luật Đất đai 2003 thay thế cho ba loại giấy tờ đỏ, hồng, tím hợp pháp đang tồn tại, thống nhất chung một giấy chứng nhận cho mọi loại đất và cả tài sản trên đất.

Đồng thời, Luật Đất đai 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành cũng quy định rõ các trường hợp được cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại; bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ghi sai.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết

Hotline: 094.222.2896 - Hotmail: luatngoctan@gmail.com


 
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ

1. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ gồm:

- Đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác:

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 19 tháng 10 năm 2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận như sau:

“1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).”

- Đối vớitrường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất: Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận trong trường hợp này như sau:

“1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 8 của Nghị định này; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 9 của Nghị định này; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và giấy tờ tại khoản 7 Điều 10 của Nghị định này;

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm b khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).”

2. Trình tự cấp sổ đỏ:

- Nơi nộp hồ sơ: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 88 thì nơi nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện), trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

- Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản và xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp cấp huyện. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

Văn phòng đăng ký nhà đất sẽ chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nơi chưa có bản đồ địa chính) để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận.

- Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận: Tại khoản 1,2,3 Điều 12 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định: “Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau:

1. Không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

2. Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

3. Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Hãy liên hệ để được tư vấn chi tiết

tel:0942222896

Hotline: 094.222.2896


Tư vấn luật Tư vấn pháp luật Tu van luat Dịch vụ luật sư Tư vấn luật qua điện thoại Tư vấn luật trực tuyến Tư vấn luật miễn phí Luật sư hình sự Luật sư tư vấn đất đai Tư vấn luật dân sự Tư vấn luật hôn nhân Tư vấn tranh chấp đất đai Công ty tư vấn Luật Công ty Luật Thủ tục thế chấp | Tranh chap dat dai Thừa kế Tư vấn đất đai Ly hôn Thủ tục ly hôn Luat su Ha Noi Luật sư Hà Nội Luật sư bào chữa Luật sư làm chứng Chuyển nhượng đất Luật sư uy tín Hà Nội Luật sư giỏi |Luật sư giỏi Hà Nội


Bản quyền thuộc về Công ty Luật Ngọc Tấn và Cộng sự

Trụ sở: Số 89e, ngách 72/73, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Chi nhánh Công ty Luật Ngọc Tấn - tại TP Nam định:  Số 114, đường Phù Nghĩa, Tổ 15, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.


Hotline: 094.2222.896 - 0963.500.968 

Email: luatngoctan@gmail.com - ngoctanls@gmail.com
Website: www.luatsuhanoi.net.vn - www.luatngoctan.com - www.thamtuangia.com